Beneficiaris del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Fotovol hem estat beneficiaris del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, objectiu el qual és millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a aquestes, gràcies al fet que ha implementat un sistema de planificació de recursos empresarials ‘ERP’ per la millora de la competitivitat i productivitat de l’empresa, pel període 2021-2022.

Economia circular per a afrontar l’escassetat de materials

La crisi de les matèries primeres afecta cada vegada a més sectors, derivant en un encariment generalitzat dels productes. Ja no sols hi ha escassetat de materials essencials per a la producció de béns com el cartró, alumini o plàstic, sinó també d’elements essencials per al desenvolupament tecnològic.